ANBI cultuur

Oude Gelderse Kerken is erkend als culturele ANBI, een 'Algemeen Nut Beogende Instelling'; de stichting is voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Dit betekent dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking, uw schenking is fiscaal aftrekbaar.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Zie hiervoor onze pagina schenkingen en legaten. Misschien dat u bij het opmaken van uw testament ook aan onze stichting wilt denken, die als ANBI-instelling een volledige vrijstelling van successierechten geniet.

De gegevens die volgens de registratieplicht ANBI per 1 januari 2014 openbaar gepubliceerd moeten worden, kunt u vinden op de website van ANBI/SOGK.

Kamer van Koophandel: 41046371

RSIN-nummer SOGK: 814295332

anbi

Print Friendly, PDF & Email