Publicaties

Beleid

Het bestuur van Oude Gelderse Kerken heeft haar beleid neergelegd in het Beleidsplan 2018-2021.

Jaarverslagen

Zoals elke organisatie maakt Oude Gelderse Kerken jaarlijks een jaarverslag, waarin we verantwoording afleggen over het uitgevoerde beleid en financiën. U kunt een gedrukt exemplaar van het jaarverslag opvragen door een e-mail te sturen naar info@oudegeldersekerken.nl.

2018

Jaarverslag Stichting Oude Gelderse Kerken 2018

Balans, Winst- & Verliesrekening Oude Gelderse Kerken 2018

Accountantsverklaring Oude Gelderse Kerken 2018

Financiële toelichting op de jaarcijfers door de penningmeester van Oude Gelderse Kerken

2017

Jaarverslag Stichting Oude Gelderse Kerken 2017

Balans, Winst- & Verliesrekening Oude Gelderse Kerken 2017

Accountantsverklaring Oude Gelderse Kerken 2017

Financiële toelichting op de jaarcijfers door de penningmeester van Oude Gelderse Kerken

2016

Jaarverslag Oude Gelderse Kerken 2016

Balans, Winst- & Verliesrekening Oude Gelderse Kerken 2016

Accountantsverklaring Oude Gelderse Kerken 2016

Financiële toelichting op de jaarcijfers door de penningmeester van Oude Gelderse Kerken

2015

Jaarverslag Oude Gelderse Kerken 2015

Balans, Winst- & Verliesrekening Oude Gelderse Kerken 2015

Accountantsverklaring Oude Gelderse Kerken 2015

Financiële toelichting op de jaarcijfers door de penningmeester van Oude Gelderse Kerken

Downloads

Jaarverslag SOGK 2014
Jaarverslag SOGK 2013
Jaarverslag SOGK 2012
Jaarverslag SOGK 2011
Jaarverslag SOGK 2010
Jaarverslag SOGK 2009
Jaarverslag SOGK 2008
Folder ‘Schenken en nalaten’

Historie

:

Kwartaalblad Venster

Vanaf januari 2003 geeft Oude Gelderse Kerken het kwartaalblad Venster uit. Monumentennieuws, een wetenschappelijk artikel over een religieus monument, allerlei wetenswaardigheden over kerken en hun gebruiken, informatie over excursies en nieuws vanuit de stichting en de plaatselijke commissies zijn vaste rubrieken. Het kwartaalblad wordt gratis verstrekt aan donateurs en ligt ter inzage bij onder andere openbare bibliotheken en gemeentelijke informatiecentra.

Sinds 2013 zijn alle voorgaande publicaties van de Stichting Oude Gelderse Kerken, vanaf haar oprichting, beschikbaar via Archieven.nl (met uitzondering van de meest recente Vensters).

Lustrumboek 2005: De Oude Calixtuskerk te Groenlo

Bij het dertigjarig bestaan van Oude Gelderse Kerken is het boek De Oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Münster verschenen. Een schrijverscollectief onder redactie van drs. Karel Emmens heeft op boeiende wijze over de geschiedenis van het kerkgebouw en het orgel geschreven, maar ook over de regionale historische bouwtraditie en de kunstuitingen in de late middeleeuwen van kerken in Gelderland. Het resultaat is een prachtig boekwerk, waarin de Oude Calixtuskerk als voorbeeld gesteld wordt van het moois dat de gotiek te bieden heeft. Het boek telt 176 pagina's en is onder meer verkrijgbaar bij het secretariaat van Oude Gelderse Kerken. Bestellen kan door € 32,50 (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL19 RABO 0165821116 t.n.v. Stichting Oude Gelderse Kerken te Arnhem, o.v.v. bestelling Lustrumboek 2005. Uitgever Stichting Matrijs te Utrecht, ISBN 90 5345 274 5.

Lustrumboek 2000: Kerken in Gelderland

Oude Gelderse Kerken heeft in 2000 ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan het boek Kerken in Gelderland uitgegeven, geschreven door drs. A.G. Schulte. Uitgever Walburg Pers, ISBN: 90 6011 959 2. Dit boek is helaas uitverkocht. De enige mogelijkheid is om een tweedehands exemplaar te vinden via een boekhandel of website.

CD Jan Jongepier op het Flentrop-orgel

In de Oude Calixtuskerk in Groenlo staat een prachtig Flentrop-orgel. De enige jaren geleden helaas overleden organist Jan Jongepier speelde hierop werken van Dietrich Buxtehude, Hugo Distler, Willem Vogel, Bernard Renooy, Cor Kee, Jan Jongepier, Ernst Pepping, Hans Friedrich Micheelsen en Johann S. Bach. U kunt deze cd bestellen door een mail te sturen naar info@oudegeldersekerken.nl. U ontvangt dan een bevestiging met verzoek tot betaling van € 15,- (incl. verzendkosten). Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de cd zo spoedig mogelijk thuis.

Print Friendly, PDF & Email