Organisatie en bestuur

Oude Gelderse Kerken is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Advies.

De Raad van Bestuur met v.l.n.r. Wout Kruidenier, Leo Uijl, Marja Urbach, Annelies van der Kolk, Wim Rohaan en Jan de Lange.

 

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan Oude Gelderse Kerken en telt zes leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester, adviseur en een lid.

Voorzitter
Mw. drs. A.E.H. (Annelies) van der Kolk

Vicevoorzitter
Mr. W.J.J. (Wout) Kruidenier

Secretaris
Mw. M. (Marja) Urbach

Penningmeester
Dhr. L. (Leo) Uijl

Leden
Dhr. W. (Wim) Rohaan
Mr. J. (Jan) de Lange

Het bestuur is bereikbaar via info@oudegeldersekerken.nl.

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de algemeen secretaris, die parttime in dienst is:
Drs. N.E.J. (Nico) Peek
E nicopeek@oudegeldersekerken.nl

Erevoorzitter
Oud-voorzitter drs. J. Buitink is bij zijn aftreden in 2008 vanwege zijn verdiensten benoemd tot erevoorzitter van Oude Gelderse Kerken.

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Voor een aantal bij reglement vastgestelde zaken is de RvB verplicht advies te vragen.

Voorzitter
Drs. J.J.P. (Jean) Gardeniers

Secretaris
Dhr. F.J. (Frits) van Lochem

Leden
Drs. J.G.W.R. (Jan) Dekkers

Drs. K. (Karel) Emmens

Dhr. G. (Gert) Oldenbeuving

Dr. E.B.F. (Ineke) Pey

Dhr. W. (Theo) Welmers

Dhr. J.H. (Johan) Vennevertloo

De Raad van Advies is per mail bereikbaar via de secretaris, de heer Van Lochem: fritsvanlochem@hetnet.nl.

Bestuurscommissies

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door vier bestuurscommissies.

PR-commissie
Contactpersoon: Nico Peek
nicopeek@oudegeldersekerken.nl

Redactiecommissie Venster
Contactpersoon: Ben Verheij, hoofdredacteur
venster@oudegeldersekerken.nl

Print Friendly, PDF & Email