Jubileumjaar 2014

Op 27 juni 2014 vierde de SOGK haar 40-jarig jubileum in de Oude Calixtuskerk in Groenlo. Informatieve bijdragen ondersteund door Powerpoint-presentaties op groot scherm, beiaardbespelingen, een goede lunch en gezellige borrel. Na afloop was één ding duidelijk: de Oude Calixtus is bij uitstek geschikt voor bedrijfsfeesten met lezingen en bedrijfspresentaties.

De voorzitter van de SOGK, drs. Annelies van der Kolk, opende het besloten ochtendprogramma: ‘Stichting Oude Gelderse Kerken, vitaal en actief in 2014’. Daarna gaf ze het woord aan drie medebestuursleden.

groenlo2

Wanneer neemt de SOGK een religieus monument over in bezit?

Vicevoorzitter van de SOGK Gijs van Reenen vertelde over het beleid en de werkwijze wanneer de SOGK een bedreigde kerk gaat overnemen: “Dit is een zeer boeiend proces met soms moeilijk te voorspellen uitkomst. Op dit moment onderhandelen we met drie gemeenten over een concrete overname van een kerk. Ook hebben we veel oriënterende gesprekken met gemeenten”, aldus Gijs van Reenen. “We concentreren ons op de overname van Rijksmonumenten, omdat het Rijk de helft van de onderhoudskosten betaalt. Maar er zullen in de komende jaren heel veel kerken worden afgestoten door de Rooms-Katholieke Kerk en de PKN. En dat zijn lang niet allemaal Rijksmonumenten. We bezinnen ons nog op onze positie ten aanzien van dat gebeuren.”

Hoe kan een organisatie als de SOGK financieel rondkomen?

“Ken je grenzen!”, was het advies van de penningmeester van de SOGK, Geert Beltman. Dat betekent dat de SOGK alleen kerken onder haar hoede neemt die zij organisatorisch en financieel aankan.

groenlo1

Geert Beltman gaf inzage in de kosten en opbrengsten van het cultureel erfgoed van de SOGK. Dankzij de inzet van deskundige vrijwilligers weet de SOGK de kosten te minimaliseren. Soms moet de SOGK toch deskundigheid van derden inhuren - zoals van het Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK). Maar altijd op basis van dienstenovereenkomst.

De opbrengsten waarmee de exploitatie - en zo mogelijk ook het beheer en onderhoud - van de monumentale kerken bekostigd wordt, komen voort uit:

  • het organiseren van activiteiten die passen bij de waardigheid van de gebouwen,
  • en uit de verhuur van de kerken, met zoveel mogelijk langjarige contracten.

De SOGK staat altijd open voor creatieve (neven) verhuurmogelijkheden. Bijvoorbeeld van organisaties en personen die zelf activiteiten willen organiseren in een van onze kerken. De huurprijzen van de SOGK-kerken zijn relatief laag.

Daarnaast was natuurlijk een woord van dank op zijn plaats voor al onze donateurs, onze goede en actieve Plaatselijke Commissies, de Provincie Gelderland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor al hun inzet en bijdragen.

Hoe houd je een Beschermd Monument in stand?

Bouwkundig adviseur Wim Wensink sprak over over de perikelen rond het in stand houden van kerkgebouwen met een status als Rijksmonument: “In de meeste gevallen hebben deze gebouwen een - soms forse - onderhoudsachterstand”. Ter illustratie noemde Wim Wensink bijvoorbeeld de overname van de kerk op de Kranenburg.

De financiering van de restauratie van de buitenkant van de H.-Antonius-van-Paduakerk is vrijwel rond. Zo heeft de Provincie een flinke subsidie verleend in het kader van de Robuuste Investering Impuls, onder meer bedoeld ter bevordering van de werkgelegenheid en opleiding voor jongeren. De voorbereiding van de restauratie is al begonnen. “Met de restauratie van de binnenzijde en de herinrichting van het voorterrein zullen we nog even moeten wachten”, verzuchtte Wim Wensink.

Jubileumsymposium ‘Gelders Religieus Erfgoed, een waardevol bezit’

Het middagprogramma was voor iedereen toegankelijk. Terwijl de beiaardier op het carillon van de Oude Calixtuskerk speelde, stroomden de genodigden, relaties en belangstellenden binnen. Na het openingswoord van Annelies van der Kolk werd de jubileum-dvd gepresenteerd. Daarop staan de prachtige video's die de SOGK heeft laten maken van alle monumenten die zij beheert.

Bekijk de video
van al onze religieuse monumenten

Na de lezing ‘Oude kerken als tijdmachines. Bijzondere kerkinterieurs in en ­ buiten Gelderland’ was het tijd voor een gezellig samenzijn met een drankje en hapje. De Plaatselijke Commissie van Groenlo heeft één ding duidelijk gemaakt: de Oude Calixtuskerk is een uitgelezen plek voor dit soort bedrijfspresentaties en bedrijfsfeesten, met uitgebreide lunch en borrel verzorgd door de Groenlose horeca.

pc_groenlo
Foto © Marcel Houwer

Steun de stichting
Word donateur, voor beheer en behoud van religieus erfgoed in Gelderland
Print Friendly, PDF & Email