Colofon/disclaimer

Concept en content: Stichting Oude Gelderse Kerken / Nico Peek (secretaris)
Vormgeving: Henk-Jan Panneman grafisch ontwerp
Tekstredactie: Tekstbureau KVO
Realisatie: VTHP Webdesign
Redactie (tekstueel en beeld): Stichting Oude Gelderse Kerken

Oude Gelderse Kerken wil met deze website een correct en actueel beeld van haar werkzaamheden geven. Oude Gelderse Kerken kan echter geen garantie bieden inzake de juistheid, de volledigheid of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. Oude Gelderse Kerken is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de inhoud van deze website? Stuur dan een e-mail naar: info@oudegeldersekerken.nl.

Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 0263 552 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Print Friendly, PDF & Email