Oude Gelderse Kerken POM-status toegekend

Oude Gelderse Kerken is recentelijk door het ministerie van OCW erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). De stichting is heel blij met deze erkenning en zal ook in de toekomst haar verantwoordelijkheid nemen voor de kerkgebouwen die zij bezit. Daarnaast stelt Oude Gelderse Kerken kennis en kunde beschikbaar aan allen die zich inzetten voor religieus erfgoed. Meer informatie over deze POM-status is te vinden op: www.cultureelerfgoed.nl/professionele-organisaties-voor-monumentenbehoud

In het hart van de samenleving

De toenemende problematiek van het religieus erfgoed in Nederland, en dus ook in Gelderland, vraagt om herbezinning. Oude Gelderse Kerken wil een goede rentmeester zijn en een professionele organisatie die bijdraagt aan het collectieve belang en de toekomstige generaties. Oude Gelderse Kerken ondersteunt initiatieven om een kerkgebouw te behouden voor de samenleving en neemt – in speciale situaties en onder bepaalde voorwaarden – monumentale kerkgebouwen over.

In 2017 is mede op verzoek van provincie Gelderland het rapport ‘Kennis is kracht; tijd voor een opstap naar een plan met effect’ opgesteld. In dit rapport wordt, naast de mogelijkheid van overname door Oude Gelderse Kerken, het belang van ondersteuning van lokale initiatieven die een kerkgebouw willen behouden en beheren benadrukt. Ook wordt in het rapport aangegeven dat een zogenoemd Gelders Religieus Erfgoed Platform noodzakelijk is, waar kennis en kunde gebundeld worden ten behoeve van deze lokale initiatieven.

 

Transitie Oude Gelderse Kerken

Op basis van het rapport ‘Kennis is kracht’ en het grote belang van ons religieus erfgoed in onze mooie provincie heeft Oude Gelderse Kerken financiële ondersteuning gevraagd en gekregen voor het uitvoeren van de pilot ‘Transitie Oude Gelderse Kerken: naar een duurzaam financieel beheer van religieus erfgoed in Gelderland’.

Bij de najaarsnota 2020 hebben de Provinciale Staten besloten voor 2020 €80.000 euro en bij de behandeling van de begroting voor 2021 €170.000 euro beschikbaar te stellen om de pilot uit te voeren. Het bestuur heeft een eerste plan van aanpak opgesteld waarbij de ondersteuning van lokale initiatieven en versterking van de organisatie leidend zijn.

Kerkgebouwen gesloten i.v.m. lockdown

Helaas zijn de kerkgebouwen van Oude Gelderse Kerken in verband met de lockdown gesloten. Alle geplande activiteiten gaan niet door. We hopen jullie snel weer te mogen verwelkomen in de kerken!

Calixtus in de toekomst Museum 1627?

Er liggen vergevorderde plannen op tafel om van de Oude Calixtus in Groenlo in samenwerking met Stadsmuseum Groenlo een museum te maken over de Tachtigjarige Oorlog en de Slag om Grolle: Museum 1627. De exploitatiebegroting en het marketingplan liggen al op tafel, het schetsplan voor de inrichting van het museum is ontwikkeld, de zoektocht naar het benodigde geld is gestart. Als dat lukt, kan het startsein gegeven worden.

Rond 2000 vond een belangrijke beleidswijziging plaats binnen stichting Oude Gelderse Kerken; multifunctioneel gebruik van de kerkgebouwen werd, in goed overleg met de provincie, een wezenlijk onderdeel van het beleid. Met als tweeledig doel om de kerken meer in het centrum van de plaatselijke maatschappij te plaatsen en om de exploitatie te verbeteren.

De oude Calixtus in Groenlo was pilotproject in deze aanpak. De kerk werd gerestaureerd en voorzien van een nieuw leien dak, de middeleeuwse kleuren van het gewelf werden weer naar voren gehaald en er kwamen vijf nieuwe glas-in-loodramen. Voor beter multifunctioneel gebruik zorgden de gotische glazen afscheidingswand tussen het schip en het koor, een gedeeltelijke vloerverwarming en, als klap op de vuurpijl, een klank-en-lichtspel dat de Slag om Grolle uit 1627 uitbeeldt.

Dit alles is inmiddels meer dan 10 jaar geleden en het klank-en-lichtspel heeft duidelijk zijn beste tijd gehad. Er moest dus uitgekeken worden naar iets nieuws. Stadsmuseum Groenlo bleek bezig met de transitie naar een museum dat helemaal gericht op de Tachtigjarige Oorlog, met als hoogtepunt de Slag om Grolle in 1627. Toen beide organisaties hierover met elkaar in gesprek gingen, kwam al gauw de gedachte naar voren om deze twee plaatsen waar aandacht besteed wordt aan de Tachtigjarige Oorlog en de Slag om Grolle te combineren en als één museum onder te brengen in de oude Calixtus.

Daar wordt nu door de beide besturen hard aan gewerkt, van harte ondersteund door de gemeente Oost Gelre, als eigenaar van de toren van de oude Calixtus. Een werkgroep van ‘jeugdige’ (= beneden de 60 jaar) bestuursleden heeft hierbij het voortouw genomen. Dankzij hen liggen de exploitatiebegroting en het marketingplan al op tafel, het schetsplan voor de inrichting van het museum is ontwikkeld en de zoektocht naar het benodigde geld is gestart. Als dat lukt, kan het startsein gegeven worden.

Kijk voor meer achtergrondinformatie en nieuwsberichten op de volgende websites:

website van Johan Akkerman, voor een animatie van het schetsontwerp Museum 1627

website Stadsmuseum Groenlo

De Gelderlander: Calixtus en Stadsmuseum Groenlo willen verder als ‘museum 1627’ (1 december 2018)

Groenlose Gids: Realisatie Museum 1627 krijgt steeds meer vorm (18 juni 2019)

Heringebruikname Grote Kerk Wageningen

Eind september is de renovatie van de Grote Kerk in Wageningen afgerond en is het gebouw weer in gebruik. Op 2 oktober zou die heringebruikname met een officiële handeling worden verricht door gedeputeerde Peter Drenth, burgemeester Geert van Rumund, voorzitter Annelies van der Kolk en de voorzitter van de Stichting Grote Kerk Wageningen, Piet Hein van Spanje. Dit ging i.v.m. corona helaas niet door.

De restauratie/herinrichting heeft ca. 3.500.000,- euro gekost en kon worden voltooid met dank aan de subsidie van provincie Gelderland van 2.000.000,- euro en bijdragen van andere fondsen.

Hieronder een paar foto’s van de gerenoveerde Grote Kerk, gemaakt door Ton Rothengatter. Kijk op de site van de Grote Kerk voor filmpjes en meer foto’s van bijvoorbeeld de renovatie.

Patriottenverzet in Batenburg

De website Het Verhaal tussen Maas en Waal vertelt in 50 verhalen over hoe bewoners eeuwenlang leven tussen de twee rivieren. Bijvoorbeeld over het Patriottenverzet in Batenburg, als de glanzende jaren van de Gouden Eeuw verbleken gedurende de 18e eeuw. De achteruitgang veroorzaakt veel onrust. Vooral de middenklasse heeft last van de neergang. De armen zijn als altijd sowieso de klos. Lees er meer over op www.verhaaltussenmaasenwaal.nl/patriottenverzet-in-batenburg.

Heropening Grote Kerk Wageningen

Na een renovatie van ruim een jaar zal op 25 september de Grote Kerk van Wageningen feestelijk heropend worden. Niet alleen de buitenkant is onder handen genomen, ook de binnenkant is volledig gerenoveerd en verbouwd tot een groots podium.

Popupop zal die avond de locatie inwijden tot een uniek podium met de lancering van de nieuwe EP van Robin Kester.

Kaarten en meer informatie: https://popupop.nl/event/robin-kester-en-popupop-openen-concertlocatie-grote-kerk/

De beeldbank van Oude Gelderse Kerken

Wist u dat Oude Gelderse Kerken ook een beeldbank heeft? Misschien leuk om eens een kijkje te nemen, zeker nu we in verband met het coronavirus de kerkgebouwen niet kunt bezoeken en aan huis gebonden zijn. De link naar deze beeldbank vindt u onder Stichting/Over Oude Gelderse Kerken/Publicaties.

Laatste jubileumconcert

Afgelopen jaar is in ieder kerkgebouw van de stichting in het kader van ‘Muziek in de Gelderse Kerken’ een muzikaal evenement aangeboden aan de lokale gemeenschap om de 45ste verjaardag te vieren. Op 29 december werd het jubileumjaar afgesloten in de Martinuskerk in Rijswijk en gaf celliste Hanneke Rouw een concert.

Jubileumdiner

Eind november vond in de Gudulakerk in Lochem het jubileumdiner van Oude Gelderse Kerken plaats en werd samen met de vrijwilligers van de Plaatselijke Commissies, de Raden van Bestuur en Advies en de businesspartners van de stichting haar 45ste verjaardag gevierd. Er werd geborreld en heerlijk Italiaans gegeten, CeesJan Frank vertelde over de geschiedenis van de Gudulakerk, duo Clazzi (met Dirk Overbeek, accordeon en Job Huiskamp, cello) speelde en Jean Gardeniers, voorzitter van de Raad van Advies, hield een toespraak (hier na te lezen).

Open bouwdag 12 oktober Grote Kerk Wageningen

Sinds mei 2019 staat een deel van de Grote Kerk in Wageningen in de steigers en vinden er veel werkzaamheden plaats. Zowel aan de binnen- als buitenkant wordt het rijksmonumentale gebouw ingrijpend gerestaureerd. Gelijktijdig wordt het heringericht en verduurzaamd, zodat dit bijzondere kerkgebouw de komende decennia behouden kan worden en breed & multifunctioneel  gebruikt. Naast nieuw gebruik in de vorm van evenementen, concerten, tentoonstellingen en symposia zal de protestante gemeente gebruik blijven maken van het kerkgebouw.

Tijdens de werkzaamheden is het gebouw gesloten, maar zaterdag 12 oktober was het gebouw opengesteld voor publiek. Naast het bekijken van de werkzaamheden in het gebouw, kon men een rondleiding over de steiger krijgen om het werk aan de gevel en het dak van dichtbij te kunnen zien. Er werd uitleg gegeven over het dak- en gevelherstel en de werkzaamheden aan de glas-in-lood ramen waren te zien.