Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Publicaties

Kwartaalblad Venster

Vanaf januari 2003 geeft de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) het kwartaalblad Venster uit. Monumentennieuws, een wetenschappelijk artikel over een religieus monument, allerlei wetenswaardigheden over kerken en hun gebruiken, informatie over excursies en nieuws vanuit de stichting en de plaatselijke commissies zijn vaste rubrieken. Het kwartaalblad wordt gratis verstrekt aan donateurs en ligt ter inzage bij o.a. openbare bibliotheken en gemeentelijke informatiecentra.

Sinds 2013 zijn alle voorgaande publicaties van de Stichting Oude Gelderse Kerken, vanaf haar oprichting, beschikbaar via Archieven.nl (met uitzondering van de meest recente Vensters).

Lustrumboek 2005: De Oude Calixtuskerk te Groenlo

Bij het dertigjarig bestaan van de SOGK is het boek De Oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Münster verschenen. Een schrijverscollectief onder redactie van drs. Karel Emmens heeft op boeiende wijze over de geschiedenis van het kerkgebouw en het orgel geschreven, maar ook over de regionale historische bouwtraditie en de kunstuitingen in de late middeleeuwen van kerken in Gelderland. Het resultaat is een prachtig boekwerk, waarin de Oude Calixtuskerk als voorbeeld gesteld wordt van het moois dat de gotiek meer algemeen te bieden heeft. Het boek telt 176 pagina's en is onder meer verkrijgbaar bij het secretariaat van SOGK. Bestellen kan door € 32,50 (incl. verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL19 RABO 0165821116 t.n.v. Stichting Oude Gelderse Kerken te Arnhem, o.v.v. bestelling Lustrumboek 2005. Uitgever Stichting Matrijs te Utrecht, ISBN 90 5345 274 5.

Lustrumboek 2000: Kerken in Gelderland

SOGK heeft in 2000 ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan het boek Kerken in Gelderland uitgegeven, geschreven door drs. A.G. Schulte. Uitgever Walburg Pers, ISBN: 90 6011 959 2. Dit boek is helaas uitverkocht. De enige mogelijkheid is om een tweedehands exemplaar te vinden via een boekhandel of een website in tweedehandsboeken.

CD Jan Jongepier op het Flentrop-orgel

In de Oude Calixtuskerk in Groenlo staat een prachtig Flentrop-orgel. De enige jaren geleden helaas overleden organist Jan Jongepier speelde hierop werken van Dietrich Buxtehude, Hugo Distler, Willem Vogel, Bernard Renooy, Cor Kee, Jan Jongepier, Ernst Pepping, Hans Friedrich Micheelsen en Johann S. Bach.

Wilt u de cd ontvangen, dan kunt u € 15,95 (incl. verzendkosten) overmaken op rekeningnummer NL19 RABO 0165821116 t.n.v. Stichting Oude Gelderse Kerken te Arnhem, o.v.v. bestelling cd Jan Jongepier. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u het bestelde product zo spoedig mogelijk thuis.