Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

De Stichting Oude Gelderse Kerken

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) zet zich al meer dan 40 jaar actief in om religieus erfgoed en oude, monumentale kerken te behouden. Dit doen wij op drie manieren.

Belangstelling wekken voor het behoud van religieus erfgoed

De SOGK probeert inwoners van Gelderland te interesseren voor religieuze monumenten en met name oude kerken. Dit doen wij via deze website en het tijdschrift Venster, dat inhoudelijke informatie verschaft over religieus erfgoed in Gelderland en de activiteiten van de SOGK. Ook heeft de SOGK educatieve programma's ontwikkeld voor basisscholen om jonge mensen te laten kennismaken met oude kerken en hun schoonheid. Daarnaast organiseert de SOGK voor haar donateurs en vrienden twee keer per jaar excursies en/of bijeenkomsten rondom enkele (kerkelijke) monumenten in Gelderland.

OverSOGK 0572A

Restauratie en onderhoud

De SOGK biedt kerkbesturen in Gelderland de helpende hand bij restauratie en onderhoud. Zo kan hulp ingeroepen worden bij het opzetten van een restauratieplan en het verkrijgen van subsidies. Verder adviseert de SOGK kerkbesturen over oplossingen bij dreigend verval van het kerkgebouw door gebrek aan financiën. De SOGK beschikt over een bouwcommissie van deskundigen, die bouwtechnische adviezen kan geven. Voor het behoud van zowel het exterieur als het interieur van kerken voert de SOGK kwaliteit hoog in haar vaandel.

Beheer van eigendommen

In bijzondere gevallen kan de SOGK religieuze eigendommen overnemen, bijvoorbeeld als de kerkgemeenschap het beheer niet meer kan dragen of als er andere 'goede' redenen zijn die een eigendomsoverdracht wenselijk maken en waarbij de verwerving ook verantwoord is. Inmiddels beheert en onderhoudt de SOGK tien oude kerken, één synagoge en drie torens in Gelderland. Bij elk van deze eigendommen functioneert een Plaatselijke Commissie, die als werkorgaan van de SOGK het gebouw exploiteert en promoot. De verwachting is dat in de nabije toekomst meer monumentale kerken aan ons bezit zullen worden toegevoegd.

Een korte toelichting over de begin jaren van de Stichting, het onstaan, doel en werkwijze, is in 1981 beschreven in een klein verslag dat u hier kunt downloaden.