Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Organisatie en bestuur

De SOGK is een stichting met een Raad van Bestuur en Raad van Advies.

Raad van Bestuur SOGK

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur geeft leiding aan de Stichting Oude Gelderse Kerken en telt zeven leden: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester en vier overige leden, onder wie twee adviseurs.

Voorzitter
Mw. drs. A.E.H. van der Kolk
T (0341) 42 11 37, aehvdkolk@planet.nl

Vicevoorzitter
Mr. W.J.J. Kruidenier
T (055) 522 24 23, wout.kruidenier@upcmail.nl

Secretaris
Mw. M. Urbach
T (0313) 63 06 24, marja.urbach@hetnet.nl

Penningmeester
Dhr. L. Uijl

Bouwkundig adviseurs
Dhr. W. Wensink
Dhr. W. Rohaan

Leden
Mr. C.A.M. Kleipool

De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de algemeen secretaris, die parttime in dienst is:
Drs. N.E.J. Peek
T (06) 485 326 64, nicopeek@oudegeldersekerken.nl / nicopeek@gmail.com

Erevoorzitter
Oud-voorzitter drs. J. Buitink is bij zijn aftreden in 2008 vanwege zijn verdiensten benoemd tot erevoorzitter van de SOGK

Raad van Advies

De Raad van Advies adviseert de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd. Voor een aantal bij reglement vastgestelde zaken is de RvB verplicht advies te vragen.

Voorzitter
Drs. J.J.P. Gardeniers
T (0317) 42 53 30, jean.gardeniers@planet.nl

Secretaris
Dhr. F.J. van Lochem
T (0544) 37 47 23, fritsvanlochem@hetnet.nl

Leden
Drs. J.G.W.R. Dekkers
T (0487) 51 24 82, dekkersdruten@hetnet.nl

Drs. K. Emmens
T (0418) 51 52 28, emmens.bca@kpnplanet.nl

Dhr. G. Oldenbeuving
T (06) 538 012 26, gertoldenbeuving@gmail.com

Mw. dr. E.B.F. Pey
T (0524) 56 01 01, ebfpey@online.nl

Dhr. W. Welmers
T (0575) 51 98 66, welmers.w@upcmail.nl

Dhr. J.H. Vennevertloo
j.vennevertloo@gmail.com
T (0545) 22 12 04

Bestuurscommissies

De Raad van Bestuur wordt ondersteund door vier bestuurscommissies.