Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

ANBI cultuur

De Stichting Oude Gelderse Kerken is een ANBI (ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden over een schenking of nalatenschap. De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking, uw schenking is fiscaal aftrekbaar. De SOGK is erkend als Culturele ANBI. Dit betekent dat de instelling voor minstens 90% actief moet zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Zie hiervoor onze pagina schenkingen en legaten. Misschien dat u bij het opmaken van uw testament ook aan onze stichting wilt denken, die als ANBI- instelling een volledige vrijstelling van successierechten geniet.

De gegevens die volgens de registratieplicht ANBI per 1 januari 2014 openbaar gepubliceerd moeten worden, kunt u vinden op de website van ANBI/SOGK.

Kamer van Koophandel: 41046371

RSIN nummer SOGK: 814295332

ANBI_zk_FC_standaard