Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Basisonderwijs

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) wil kinderen laten kennismaken met cultureel erfgoed, in het bijzonder met oude kerkgebouwen. Daarom heeft de SOGK voor alle groepen van het basisonderwijs lesmateriaal ontwikkeld.

Aan de hand van werkbladen voor op school en op locatie leren kinderen meer over de geschiedenis van de kerk. Daarnaast beoogt de SOGK met het educatieve materiaal aandacht te krijgen voor het werk van de stichting: het restaureren en onderhouden van oude kerken en synagoges. Er zijn digibordlessen en werkbladen beschikbaar over de:

  • Oude kerk van Leur
  • Oude Calixtuskerk in Groenlo
  • H.-Antonius-van-Paduakerk op de Kranenburg in Vorden.

De lespakketten zijn niet religieus van aard: uitgangspunt is het monument en het gebruik ervan vroeger en nu. De werkbladen én het bezoek aan de kerk zijn gratis.

Werkblad voor álle oude Gelderse kerken

Wilt u een andere monumentale kerk bezichtigen met uw klas of met uw kinderen? Bestel of download de speurtocht ‘Kijk, een kerk!’ met veel vragen, opdrachten en extra informatie. Uw leerlingen zullen zich geen moment vervelen en pikken extra veel informatie op dankzij dit kijkblad van de SOGK.

Kerndoelen basisonderwijs

Alle kinderen moeten aan het eind van de basisschool een aantal dingen kennen en kunnen. Een van de zogenoemde kerndoelen luidt: ‘De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.’ Het lesmateriaal van de SOGK wordt verzorgd door Kleioskoop, een historisch onderzoeksbureau dat kinderen écht weet te betrekken bij geschiedenis. Bovendien zijn de werkbladen en digibordlessen getest door docenten. Hun suggesties en verbeteringen zijn erin verwerkt.