Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Lespakket Oude kerk van Leur

De kerk van Leur is een prachtig oud kerkje in een klein dorpje vlakbij Wijchen en Nijmegen. Aan de hand van lesbrieven voor op school en op locatie leren kinderen meer over de geschiedenis en het gebruik van dit kerkje. Het lespakket is gratis en niet religieus van aard: uitgangspunt is het monument en het gebruik ervan vroeger en nu.

Al voor 1100 stond er een katholiek kerkje in Leur. Natuurlijk zag het er toen heel anders uit. Door de eeuwen heen is er veel veranderd. Er is flink aan gebouwd, maar ook is het deels door brand verwoest en heeft het geleden onder de Beeldenstorm. Na de Reformatie, in 1610, werd de kerk officieel protestants. Door de ontkerkelijking (ca. 1960-1970) zijn er nog maar weinig gelovigen en het gebruik en onderhoud van het gebouw is te kostbaar voor hen. Daarom is de kerk in 1976 overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Sindsdien wordt het gebouw verhuurd voor huwelijken, concerten, enz. Zo blijft dit belangrijke erfgoed - en andere religieuze monumenten in de provincie - bewaard voor de toekomst.

Lesmateriaal voor groep 3-4, 5-6, 7-8
Het educatieve materiaal van het project in Leur is gemaakt door historisch onderzoeksbureau Kleioskoop in opdracht van de SOGK. Het is uitvoerig in de praktijk getest. Het lesmateriaal bestaat uit:
  • één lesbrief voor groep 3-4 voor op locatie, getiteld: De kerk, een bijzonder gebouw.
  • twee lesbrieven voor groep 5-6: één voor op school en één voor op locatie, getiteld: 1000 jaar bouwen en verbouwen.
  • twee lesbrieven voor groep 7-8: één voor op school en één voor op locatie, getiteld: Voor en na de Beeldenstorm.
  • een docentenhandleiding.
Aan de hand van de docentenhandleiding is de docent in staat zelf de lessen te verzorgen. Bij de les op locatie is weliswaar een vrijwilliger van de SOGK aanwezig in de kerk om de groep welkom te heten en wegwijs te maken, maar de docent is zelf verantwoordelijk voor de invulling van de les aan de hand van de lesbrief. In de docentenhandleiding staan ook suggesties voor extra excursiemogelijkheden in de regio, bijvoorbeeld een bezoek aan kasteel Hernen.
Locatie, duur en kosten

De les op locatie vindt plaats in de dorpskerk van Leur, Van Balverenlaan 4, 6615 AH Leur. De les op locatie duurt: 1 tot 1,5 uur. In verband met kou in de kerk worden de lessen bij voorkeur tussen begin april en eind oktober gegeven. In overleg kan hier van afgeweken worden. Het lespakket wordt gratis verstrekt en ook aan het schoolreisje naar de kerk zelf zijn geen kosten verbonden.

Contact

Neem voor nadere informatie contact op met mw. M. Urbach, die namens het bestuur van de SOGK de schoolbezoeken coördineert: marja.urbach@hetnet.nl. Voor algemene informatie kunt u ook bericht sturen naar info@oudegeldersekerken.nl, onder vermelding van ‘educatie Leur’.

Scholen kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met een van de coördinatoren van het Cultuur Coördinatiepunt Wijchen, Janny Akkermans, cultuur.janny@gmail.com, of Anne-Marie Dennissen, cultuur.annemarie@gmail.com.