Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

 

December 2017 - Kerst- en nieuwjaarsconcerten in onze kerken

December is voor veel mensen een drukke maand, maar probeer eens een middag of avond vrij te maken voor een bijzonder concert. Bij deze een overzicht van de kerst- en nieuwjaarsconcerten in de kerken van de SOGK.

Kerstconcerten in het Heiligenbeeldenmuseum

Vrijdag 15 december is het Heiligenbeeldenmuseum extra lang geopend. Van 20.00 tot 22.00 treedt namelijk het zangkoor Reborn op. Het koor heeft een speciaal programma samengesteld met vooral Nederlands- en Engelstalige liederen. Pianiste Petra Hilderink begeleidt de zangers, maar ze zullen ook een paar nummers a capella zingen.

Op Tweede Kerstdag kunt u harpmuziek beluisteren tijdens uw museumbezoek: Chantal Dohmen speelt op haar harp kerstliederen. Vrijdag 29 december vanaf 14.00 speelt trompettist Dick Kroeze 2x 20 minuten liederen uit de kersttijd.

De feestelijke aankleding en meer dan 300 kerststallen zorgen voor een extra sfeervolle ambiance. Tussen de optredens door is er gelegenheid voor een kopje koffie of een ander drankje. Én kunt u meteen de kerstgroepententoonsteling wat beter bekijken.

A capella kerstconcert in Buren

Zondag 17 december om 15.00 uur is er een a capella kerstconcert in de dorpskerk van Buren. De vijf jonge zangeressen van Wishful Singing kunnen niet alleen prachtig zingen, maar voeren u ook mee met hun podiumpresentatie. Met bekende, klassieke kerstliederen én ‘gezongen kerstkaarten’ met serieuze, soms humoristische teksten.

Koor en Brassband in Vordense dorpskerk

Op zaterdag 23 december geven Cappella Bronckhorst en Brassband Gelderland een gezamenlijk kerstconcert in de Dorpskerk in Vorden. Zij laten originele Engelse Christmas Carols horen en bekende en minder bekende kerstmelodieën die speciaal voor de brassband bewerkt zijn. De entree bedraagt € 5,- inclusief koffie of thee in de pauze. Kaarten zijn te koop bij de ingang of vooraf te bestellen via 0575 - 55 25 42 of 06 - 20 57 21 80.

Zingen in de Walburgiskerk Zutphen

Op Tweede Kerst dag, 26 december, organiseert het Vocaal Ensemble Zutphen onder leiding van Iassen Raykov het Festival of Lessons and Carols. De Walburgiskerk in Zutphen is dan helemaal versierd en in kerstsfeer gebracht. Organist Klaas Stok speelt op het Baderorgel. Naast koorzang, orgelspel én samenzang, zijn er ook lezingen. De kerk is niet verwarmd, dus pak uzelf dik in! Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk.

Blazers en bubbels in Rijswijk

Op vrijdag 29 december spelen de jonge topmusici van het TenToon Ensemble in de Martinuskerk in Rijswijk. Het ensemble geeft al jaren een sprankelend Nieuwjaarsconcert in Stadsschouwburg de Philharmonie in Haarlem. De try-out is dit jaar in de Martinuskerk. Op het programma staat Beethoven en Satie, maar ook Jaques Brel en muziekstukken die geïnspireerd zijn op Piet Mondriaans onvoltooide meesterwerk de Victory Boogie-Woogie.

Nieuwjaarsconcert TenToon Ensemble
Nieuwjaarsconcert TenToon Ensemble in Rijswijk

Zuid-Amerikaanse kerstbarok in Vorden

Houdt u van barokmuziek, kom dan begin januari naar de dorpskerk in Vorden. Het Barlheze Consort speelt dan kerstbarok uit Zuid-Amerika. Erg bijzonder is het Peruviaanse kerstprocessielied ‘Hanacpachap cussicuinin’ (De vreugde van de Hemel) van de Franciscaner monnik Juan Pérez Bocanegra uit begin 17e eeuw. Het is geschreven in het Quechua, een Indiaanse taal.

Het Barlheze Consort wordt bijgestaan door het Bachkoor Doetinchem en de zangers van KWARTover60. Percussionist en trompetist Harry ten Brinke en Cees de Gooijer op de Zinc. Mirjam Berendsen speelt op het Lohmanorgel. Ook is er samenzang onder leiding van Wilbert Berendsen, dirigent van het Bachkoor Doetinchem.

10 december kon dit concert door het slechte weer niet doorgaan. Dus heeft u op zaterdagavond 6 januari alsnog de kans erheen te gaan!

Kerst- en nieuwjaarsconcerten op een rij

Vrijdag 15 december 20.00
Kerstconcert in het Heiligenbeeldenmuseum
Zangkoor Reborn begeleid op de piano en a capella

Kerstgroepententoonstelling Kranenburg

Zondag 17 december 15.00
A capella kerstconcert in Buren
Wishful Singing

Zaterdag 23 december 19.30
Zangers en blazers in de Dorpskerk van Vorden
Capella Bronckhorst en Brassband

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) 13.00
Harpmuziek in het Heiligenmuseum
Chantal Dohmen

Dinsdag 26 december (Tweede Kerstdag) 15.30
Samenzang in de Walburgiskerk in Zutphen

Vrijdag 29 december 14.00
Trompettist treedt op in het Heiligenbeeldenmuseum
Dick Kroeze

Vrijdag 29 december 20.00
Sprankelend nieuwjaarsconcert in de Martinuskerk in Rijswijk
TenToon Ensemble

Zaterdag 6 januari 20.00
Kerstbarok uit Zuid-Amerika in de Vordense Dorpskerk
Barlheze Consort, Bachkoor Doetinchem, KWARTover60 e.a.

November 2017 - Oude Gelderse Kerken kiest voor ‘Kennis is Kracht’

‘Kennis is Kracht; tijd voor een opstap naar een plan met effect’ – dat is de titel van het rapport dat op 19 november jl. door de heer Wout Kruidenier, vicevoorzitter van de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), is aangeboden aan mevrouw Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland voor o.a. Cultuur & Erfgoed. Het is de eindrapportage van een onderzoek dat de SOGK dit jaar (2017) heeft laten uitvoeren.

Overhandiging SOGK Rapport onderzoek Kennis is Kracht

Toekomst Gelders religieus erfgoed

In het onderzoek stond de vraag centraal op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de beantwoording van de toenemende vraag tot ondersteuning, kennisdeling en samenwerking met betrekking tot religieus erfgoed en de toekomst ervan in de provincie Gelderland. Wat is ervoor nodig om het hoofd te kunnen bieden aan het groeiende vraagstuk rondom behoud, beheer en toekomst van kerkgebouwen? In het onderzoeksrapport komen verschillende oplossings- en denkrichtingen aan bod en worden ‘best practices’ besproken.

Nieuw platform ondersteunt lokale initiatieven

Een belangrijke aanbeveling is het ontwikkelen van een platform ter ondersteuning van lokale initiatieven die gericht zijn op behoud en toekomstig beheer van bijzondere religieuze kerkgebouwen. Gezien de problematiek van kerksluitingen nu en in de toekomst wil de SOGK zich graag actief inzetten voor het ontwikkelen, verder vormgeven en uitwerken van dit platform. Hiermee kan niet alleen het bijzondere karakter en de kwaliteit van
religieus erfgoed in Gelderland in het algemeen behouden worden, maar ook meer specifiek: het lokale kerkgebouw voor het dorp en de gemeenschap, als baken van herkenning met haar maatschappelijke verbondenheid.

Provincie Gelderland financierde het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd door Lilian Grootswagers van Erfgoed.nu. Het werd mogelijk met een substantiële subsidie van de provincie Gelderland. De SOGK is de provincie hiervoor zeer erkentelijk. Het rapport met bevindingen is zeker ook relevant voor de provincie en haar beleidsafdeling.

Wilt u het onderzoek inzien? Vraag het op via info@oudegeldersekerken.nl of download het rapport direct van onze website.