Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

 

April 2019 - Gudulakerk in Lochem overgedragen aan Oude Gelderse Kerken

Op donderdag 4 april 2019 droeg de Protestantse Gemeente Lochem de Gudulakerk in Lochem over aan Oude Gelderse Kerken. Het kerkgebouw blijft in gebruik voor kerkdiensten. Daarnaast krijgt de kerk een eigen plaatselijke commissie, die zorg draagt voor het dagelijks beheer en exploitatie van het kerkgebouw.

De Plaatselijke Commissie (PC) zal naast alle bestaande activiteiten ook andere activiteiten ontwikkelen. Met de inkomsten uit deze activiteiten kunnen de reguliere onderhoudskosten en de exploitatie gedekt worden. Oude Gelderse Kerken zal zorg dragen voor het duurzaam beheer en behoud van het kerkgebouw. Het kerkgebouw behoudt zijn centrale plaats en een brede functie. Oude Gelderse Kerken zal deze functie samen met de PC proberen te versterken voor de hele gemeenschap van Lochem en omgeving.

Van houten kerkje tot gothische kruiskerk

Op de plek waar nu de Grote of Gudulakerk staat, stond al een kerkgebouw vanaf het jaar 950. Eerst een houten kerk met een toren van circa 12 meter hoog. Rond het jaar 1000 is het houten kerkje vervangen door een stenen eenbeukige kerk. Een eeuw later werd deze kerk weer vervangen door een driebeukige kerk opgebouwd van tufsteen. Rond 1300 volgde een verbouwing tot kruiskerk met een gotisch priesterkoor. In 1478 kreeg de kerk een toren. De laatste grote externe verbouwing was waarschijnlijk na 1582. Toen werd de kerk omgebouwd tot hallenkerk.

Muurschilderingen van voor de reformatie

De kerktoren bestaat uit vijf geledingen waarbij boven de ingang een spitsboogvenster is geplaatst. De toren wordt bekroond met een ingesnoerde naaldspits. De spitsis aan de kerk toegevoegd in 1903. Spitsboogvensters komen ook in de zij- en achtergevel terug. Daar worden ze afgewisseld met steunberen. Het plafond van de kerk bestaat voornamelijk uit kruisribgewelven en stergewelven. Na de reformatie is een deklaag in de kerk aangebracht over de schilderingen. Diverse schilderingen zijn weer zichtbaar gemaakt in de loop der tijd.

In de kerk is een orgel uit 1758, gemaakt door Gilman, aanwezig. Het koororgel dateert uit 1807 en is van Quellhorst. De kerk is in 1966 aangewezen als rijksmonument.