Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Verbonden instellingen

Instellingen (kerkelijke gemeenten van diverse signatuur, stichtingen) die één of zelfs meerdere monumentale gebouwen bezitten en beheren, moeten soms vaststellen dat zij hierbij worden gehinderd doordat ze niet of onvoldoende beschikken over menskracht, expertise en relevante netwerken. Als deze instellingen om uiteenlopende redenen de eigendom en het beheer van het monument liever niet aan derden overdragen, kunnen ze zich tot de SOGK wenden om een daarmee “verbonden” instelling te worden. In dat geval kan men bepaalde omschreven diensten van de SOGK vragen, (tot een bepaalde grens zonder extra kosten) tegen een vergoeding van een vaste jaarbijdrage (€ 350,- ).

 
Kerk-Avezaath Sint-Lambertuskerk int_koor_rest_onb_2009_2
 
Expositie