Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

De torens van de SOGK

Tegelijk met de kapel heeft de burgerlijke gemeente Bronckhorst in 2011 vijf monumentale kerktorens aan de SOGK overgedragen. Het gaat om de laatmiddeleeuwse torens van de protestantse kerken van Hengelo, Hummelo, Vorden, Voor-Drempt en Hoog-Keppel. In 2012 zijn ook de kerken van Voor-Drempt en Hoog-Keppel in bezit gekomen van de SOGK.

Hengelo

De kloeke, maar fijn gedetailleerde toren van de Sint-Remigiuskerk in het Gelderse Hengelo dateert van het midden van de vijftiende eeuw. De toren is in de kerk ingebouwd en staat grotendeels in het schip. Hij bestaat uit drie geledingen. De onderste geleding is met tufsteen bekleed. De twee andere delen zijn opgetrokken van baksteen met speklagen van tufsteen. Aan de noordzijde staat een traptoren die tot de tweede geleding reikt. De toren heeft een gotische ingang.

Hummelo

In Hummelo staat een neogotische zaalkerk. In 1838-1839 verving deze nieuwe kerk een laatmiddeleeuwse voorganger. De bijbehorende vierkante bakstenen toren is half inpandig en springt half uit de voorgevel naar voren. De toren van Hummelo bestaat uit twee geledingen, waarop een achtkantige lantaarn rust. Het portaal dat toegang geeft tot de toren en de kerk is voorzien van pilasters en hoofdgestel.

Vorden

De toren van de kerk in Vorden staat tegen de laatmiddeleeuwse kerk, oorspronkelijk gewijd aan Antonius. De vier geledingen hoge toren is geheel uit baksteen opgebouwd en dateert vermoedelijk uit de tweede helft van de veertiende eeuw. Opmerkelijk is dat de spitsboog van de ingang bij een restauratie (1896-1899) aan de buitenzijde werd gewijzigd in een neoromaanse ronde boog. Tegen de torenwand staat de grafzerk van Berend van Hackfort (overleden in 1557) met in reliëf een ridderfiguur.