Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Speciale projecten

Restauratie Sint-Joriskerk Drempt (2014-2016)

De restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Joriskerk in Drempt zijn in 2015 begonnen. De restauratie van de 12e-eeuwse toren is in mei 2012 al afgerond.

Het groot onderhoud aan de kapconstructie van de Sint-Joriskerk in Drempt is eind 2015 begonnen. Het groot onderhoud bestaat uit: het vervangen of herstellen van balkkoppen, de conservering van de overige constructiedelen en de bestrijding van boktor. In 2016 is het kerkdeel buiten aan de beurt en worden ook de leien aangepakt.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie van de Sint-Joriskerk. Van 2015 tot 2016 zal er een restauratie aan de kerk uitgevoerd worden met budget van ca € 400.000,- (bijdrage van de RCE en de SOGK).

Remigiuskerk in Steenderen (2016)

In de loop van 2016 zal de restauratie van de Remigiuskerk in Steenderen starten.

Restauratieproject Cuypers-kerk op de Kranenburg (2014-2015)

De urgente restauratie van de H.-Antonius-van-Paduakerk is eind 2015 voltooid. In januari 2014 stelde de Provincie Gelderland een subsidie van € 500.000,- beschikbaar voor een grote restauratie van het casco van de Kerk. Zo kon deze bijzondere Cuypers-kerk, de oudste nog bestaande kerk van de hand van deze architect, worden hersteld.

Begin 2014 begonnen gedreven vakmensen aan de hoognodige en omvangrijke restauratie van de H.-Antonius-van-Paduakerk. Aan de buitenzijde hebben zij de leien daken, de glas in lood-ramen, het Angelustorentje dat in zeer slechte staat verkeerde en het metselwerk gerestaureerd. Ook de binnenzijde kreeg een opknapbeurt. Er werd veel timmer- en schilderwerk verricht en de elektra en het uurwerk werden aangepakt.

Oorspronkelijke beschildering interieur teruggebracht
Wat u echt niet mag missen op uw volgende bezoek aan deze kerk? De bonte beschildering van de ribben en gewelven is opnieuw aangebracht, naar het oorspronkelijke ontwerp van architect Pierre Cuypers. Voor een klein deel dan, want: “Het is niet te doen om deze voor hele kerk weer opnieuw te herstellen. Want dat is een investering, dat is onnoemelijk,” vertelt Richard Brok van MAS architectuur. “Maar het is wel perfect om aan de bezoekers te kunnen laten zien: deze kerk heeft er ooit op deze manier uitgezien.”

Werkgelegenheid en opleiding voor jongeren
De restauratie van de H.-Antonius-van-Paduakerk werd mogelijk gemaakt door het Prins Bernard Cultuurfonds, van Gravin van Bylandt Stichting en een organisatie die het behoud van erfgoed een warm hart toedraagtge. De SOGK droeg € 65.000, - bij, samen met de Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg (Stichting VKK) en inzet van de ruim 70 vrijwilligers.

In het kader van de Robuuste Investeringsimpuls verleende de Provincie Gelderland een subsidie van € 500.000,- voor de restauratie van de buitenzijde van de kerk. De investering is bedoeld om de werkgelegenheid en opleiding van jongeren te bevorderen. “Het restauratieproject in Kranenburg was een zogenoemde leerlingenbouwplaats”, aldus Wim Wensink, bouwkundig adviseur van de SOGK, “een plek waar jonge vakmensen die graag het vak willen leren met de ervaren vakmensen mee kunnen lopen en aan het vak kunnen ruiken.”

Restauratie 2014 H.-Antonius-van-Paduakerk in Kranenburg
Foto © Stichting Vrienden van de Kerk op de Kranenburg