Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

De kerken van de SOGK

Dorpskerk, Aerdt
In het kleine dijkdorp Aerdt staat een toch forse dorpskerk. De toren dateert al van rond 1300, het gotische koor stamt uit de tweede helft van de 15de eeuw. In 1609 ging de oorspronkelijk katholieke kerk over naar de protestanten. De kerk in Aerdt is in april 1969 aangewezen als rijksmonument (nummer 21959). In 2017 droeg de Protestantse Gemeente Rijnwaarden de kerk over aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).Meer informatie
Oude Sint-Victorkerk, Batenburg

De kerk is in de middeleeuwen gebouwd als zaalkerkje. Na de verwoesting tijdens de Nederlandse Opstand zijn alleen het laatmiddeleeuwse driebeukige schip en de wat oudere, ingebouwde torenromp in ere hersteld.

In de kerk zijn een grafzerk uit 1429 aanwezig van Gijsbert van Bronckhorst Batenburg, een romaans doopvont uit de dertiende eeuw, diverse grafzerken uit de zeventiende eeuw alsmede preekstoel, doophek en banken uit dezelfde periode. Uit de negentiende en twintigste eeuw dateren de predikantenborden, met de namen van de predikanten sinds 1608. Het orgel is een De-Crane orgel uit 1770.

De kerk is in 1979 overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

Meer informatie
Kapel Bronkhorst, Bronkhorst

De kapel is gesticht door Gijsbert van Bronkhorst en zijn echtgenote in 1344 en kent een lange geschiedenis van verval en herstel. Dieptepunten waren een verwoestende brand in 1633 en een lange tijd van gebruik als schoollokaal tussen 1842 en 1932. In de jaren 1960-1962 is de kapel grondig gerestaureerd en in de oude staat teruggebracht. De kapel werd in 2011 in eigendom overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).
Tegelijk met de kapel heeft de Gemeente Bronckhorst ook de laatmiddeleeuwse kerktorens van Hengelo, Hummelo, Vorden, Voor-Drempt en Hoog- Keppel aan de SOGK overgedragen. In 2012 zijn ook de kerken van Voor-Drempt en Hoog- Keppel in bezit gekomen van de SOGK.

Meer informatie
Sint Lambertuskerk, Buren
Op vrijdag 12 december 2014 werd de Sint Lambertuskerk van Buren overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Tot dan toe behoorde de kerk toe aan de Protestantse Gemeente Buren. Elke zondag zullen kerkdiensten blijven plaatsvinden in de Sint Lambertuskerk.Meer informatie
Sint-Joriskerk, Drempt

In Drempt staat de Sint-Joriskerk, gewijd aan Sint Joris, de heilige Georgius, van wie de traditie vertelt dat hij een draak versloeg en daarmee het leven van een koningsdochter redde. De tufstenen toren stamt uit de elfde eeuw en kent een rijke decoratie van lisenen en boogfriezen. In de veertiende eeuw is de toren verhoogd en in de vijftiende eeuw is een traptoren toegevoegd. Het eenbeukige koor met netgewelf stamt uit de vijftiende eeuw. Het schip uit de vroege zestiende eeuw is in de negentiende eeuw wegens bouwvalligheid gesloopt. Het neogotische schip uit die tijd is tijdens de restauratie van 1961-1963 gesloopt waarna het huidige, schijnbaar laatgotische, pseudobasilikale schip tot stand kwam.

Meer informatie
Maartenskerk, Etten

De Maartenskerk is de oudste kerk in Etten. Het is een eenbeukige kerk uit 1442 met kruisribgewelf met een iets ouder driezijdig gesloten koor. De romaanse toren is van tufstenen gebouwd. In het begin van 1945 is de kerk zwaar beschadigd. In de periode 1948 tot 1956 zijn de herstelwerkzaamheden voltooid.

De preekstoel dateert uit 1628, de twee klokken uit 1394 en 1403. Er staat een eenklaviers Naber-orgel uit 1844.

Sinds 1996 is de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) eigenaar van de kerk. De laatste restauratie is in 2003 afgerond. De restauratie van het orgel werd in 2010 afgesloten.

Meer informatie
Oude Calixtuskerk, Groenlo

De Oude Calixtuskerk is een laatgotische pseudobasiliek van aanzienlijke afmetingen. De toren is ouder dan de rest van de kerk en was al in 1371 in aanbouw. Het koor is omstreeks 1440 gebouwd, samen met een traptoren en de noordkapel. In het koor zijn nog restanten van laatmiddeleeuwse muurschilderingen en een romaans doopvont aanwezig. Het pseudobasilikale schip is tegen 1500 gebouwd. In de kerk bevinden zich kruisribgewelven.

In het begin van 1945 is de kerk zwaar beschadigd. In de periode 1946 tot 1951 zijn herstelwerkzaamheden voltooid. Het orgel is een Flentrop-orgel uit 1951. In 1978 werd de kerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

Meer informatie
De Kluntjespot, Haarlo
Aan de rand van het dorpje Haarlo staat op een natuurlijke verhoging tussen statige eikenbomen een klein achtkantig kerkje, bijgenaamd de Kluntjespot. Deze naam is ontleend aan de eveneens achtkantige klontjesbus of suikerpot, zoals die vroeger in gebruik was in veel gezinnen. De prachtige ligging en de ronde opstelling van de banken maken dit kerkje tot een bijzonder monument.Meer informatie
Dorpskerk of Petrus-en-Pauluskerk, Hoog-Keppel

De twaalfde-eeuwse toren van tufsteen is het oudste onderdeel van deze oorspronkelijk aan Petrus en Paulus gewijde kerk. De verhoging uit de veertiende eeuw kenmerkt zich door de speklagen. Omstreeks 1400 is aan de toren een nieuw driebeukig schip met eenbeukig koor toegevoegd. In de achttiende eeuw zijn de zijbeuken gesloopt, maar de bouwsporen getuigen nog altijd van hun aanwezigheid.

In de kerk staan een zeventiende-eeuwse kansel en een orgel uit 1740 van Matthijs van Deventer.

De Dorpskerk werd in 2012 overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

Meer informatie
St.-Lambertuskerk, Kerk-Avezaath

De middeleeuwse bouwdelen van de St.-Lambertuskerk bestaan uit het laatgotische koor uit omstreeks 1500 en de ingebouwde toren, waarvan de tufstenen onderbouw romaans is. Omstreeks 1640 is de toren met een verdieping verhoogd. Over het koor bevinden zich fraaie netgewelven.

In 1861 werd het oude schip vervangen door een neogotische zaal met een portaal tegen de noordmuur. Het schip wordt overdekt door een stucgewelf dat het gewelf in het koor imiteert. Toen is de kerk ook uitwendig bepleisterd. Er zijn nog enkele laatmiddeleeuwse schilderingen. De oorspronkelijke preekstoel uit 1772 is door brand verwoest, de huidige preekstoel is afkomstig uit de Broederenkerk te Zutphen.

In 1999 werd de St.-Lambertuskerk overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

Meer informatie
H.-Antonius-van-Paduakerk, Kranenburg

De H.-Antonius-van-Paduakerk is een neogotische driebeukige kruisbasiliek. De kerk is ontworpen in 1855, gebouwd in 1856 en volgende jaren, en gewijd in 1867. Het is de oudst bewaard gebleven kerk van de bekende architect P.J.H. Cuypers. In 1965 en 1970 is de oorspronkelijke polychromie verwijderd, evenals de inventaris.

In het najaar van 2009 is de kerk door het parochiebestuur in eigendom overgedragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Momenteel is er het Heiligenbeeldenmuseum gevestigd.

Meer informatie
Oude Kerk of Dorpskerk, Leur

Het middeleeuwse kerkje van Leur, omringd door eikenbomen en gelegen op een verhoogd kerkhof, verraadt vele bouwfasen. De sobere toren met overhellende spits stamt uit het eind van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw. Later die eeuw is het schip gebouwd met alleen aan de zuidzijde een zijbeuk. Aan de oostkant is in het begin van de zestiende eeuw het laatgotische koor toegevoegd, waarin een laatmiddeleeuwse beschildering bewaard is. De grafkapel tegen de zuidzijde van het koor is van de families Van Balveren en Van Verschuer. Het torenportaal deed ooit dienst als dorpsgevangenis.

Meer informatie
Martinuskerk of Maartenskerk, Rijswijk

De Martinuskerk is een gepleisterde gotische pseudobasiliek uit omstreeks 1530 en heeft drie beuken onder één dak. Van de sobere toren stamt de onderbouw vermoedelijk nog uit de veertiende eeuw en is omstreeks 1500 verhoogd toen ook het koor werd gebouwd. Schip en koor zijn voorzien van netgewelven, de zijbeuken van kruisgewelven. Rond 1865 is het gebouw gemoderniseerd en voorzien van neogotische toegangen en gietijzeren vensters. Ook zijn de buitengevels gepleisterd. De preekstoel dateert uit omstreeks 1860, de lezenaar is van oudere datum (1760). Een tiengebodenbord uit 1685 kreeg omstreeks 1860 nieuwe vleugelstukken. Het orgel is gebouwd door J.F. Witte in 1875. Het uurwerk dateert uit 1887.

Meer informatie
Remigiuskerk, Steenderen
De Protestantse Gemeente Steenderen en Bronkhorst heeft besloten om de Remigiuskerk over te dragen aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK). Op vrijdag 21 november 2014 vond de officiële overdracht plaats.Meer informatie
Synagoge, Zutphen

De synagoge is in 1879 gebouwd en bestaat uit een zaal met zijbeuken. In die zijbeuken is op een later moment een verdieping aangebracht. De voorgevel met neogotische elementen is geleed door pilasters en rondboogfriezen. In de topgevel zijn twee wetstafelen aangebracht boven het middelste rondboogvenster. In het interieur scheiden rondboogarcaden de zijbeuken van de hoofdruimte. Na de Tweede Wereldoorlog werd de synagoge in gebruik genomen als machinefabriek en werd er een verdiepingsvloer in gemaakt. In 1980 kwam het gebouw leeg te staan en werd er een restauratieplan gemaakt. Na de inwijding in 1985 is het gebouw weer in gebruik genomen als synagoge.

Meer informatie
Walburgiskerk, Zutphen
De Walburgiskerk is de grote kerk aan het ’s Gravenhof in Zutphen. Ze behoort tot de Top 100 der Nederlandse UNESCO-monumenten.

De bisschop van Utrecht liet de Walburgiskerk bouwen naar het model van Romaanse kerken in Utrecht. Van dit elfde-eeuwse gebouw zijn alleen de wanden van de transepten boven het koor bewaard gebleven. In de dertiende eeuw werd de kerk verbouwd in Keulse Romano-Gothiek. In de veertiende eeuw werden kooromgang en Raadskapel gebouwd. In de vijftiende eeuw werden eerst de zijschepen en later de dwarskapellen gebouwd. Tenslotte ontstond aan de noordzijde het Mariaportaal. In 1561 werd de Librije (bibliotheek) toegevoegd. In 1637 kreeg de toren de huidige barokke spits. Deze is na de torenbrand van 1948 opnieuw opgebouwd.Meer informatie