Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

St.-Lambertuskerk, Kerk-Avezaath

Midden in kleine dorpsgemeenschap

Ligging

Het dorp Kerk-Avezaath is gelegen aan de A15 met een goede ontsluiting per auto, openbaar vervoer, trein en bus. De kerk is in gebruik voor de eredienst van de Protestantse Gemeente Kerk- en Kapel-Avezaath.

Gebruik

De kerk is uitermate geschikt voor het houden van lezingen, exposities en tentoonstellingen. In de kerk kunnen burgerlijke en kerkelijke huwelijken gesloten worden (zie kader). Er vinden in de kerk ook condoleances en rouwdiensten plaats. De kerk behoudt op deze wijze haar centrale functie in het dorp. In die kleine dorpsgemeenschap bevinden zich dan ook zeer veel donateurs, ruim honderd. De betrokkenheid van de plaatselijke bevolking is groot en er zijn veel vrijwilligers die zich inzetten om de jaarlijkse rommelmarkt, die de marktcommissie van de Protestantse Gemeente in de kerk organiseert, mogelijk te maken; de helft van de opbrengst komt ten goede aan het restauratiefonds van de St.-Lambertuskerk. Andere activiteiten die vrijwilligers met regelmaat in en rond de kerk organiseren, zijn concerten, de Avezaathse Cultuurdagen, de Creativiteitsmarkt, exposities, Oogstmarkt en Open Kerk.

Kerk-Avezaath

Geschiedenis

Al vroeg in de elfde eeuw stond er een kerk op de plaats van de huidige St.-Lambertuskerk. Het gotische koor van de huidige kerk dateert uit de zestiende eeuw, de onderkant van de toren al uit de veertiende eeuw. Aanvankelijk valt de kerk onder het gezag van de abdis van Thorn. In 1619 is de kerk in handen van de reformatie en wordt Lambertus Latonus als eerste predikant beroepen. Omstreeks 1640 werd de toren verhoogd, het schip vergroot en verhoogd. De vroegst bekende afbeelding van de kerk is een tekening van C. Pronk uit 1732. Het schip werd in 1861 afgebroken en geheel opnieuw opgetrokken naar een ontwerp van architect J. van der Toom. In de zeventiende eeuw werd onder de toren een schooltje ingericht.

Exterieur en interieur

De St.-Lambertuskerk is een gotische kerk op de fundamenten van een tufstenen vroeg-romaanse kerk. Het kerkgebouw heeft een hoog en rijzig koor (ca. 1500) en neogotisch schip (1862). Veertiende-eeuwse schilderingen op pijlers zijn tijdens de restauratie bewaard gebleven.

Blikseminslag
Het oude meubilair, tijdens de restauratie in een loods opgeslagen, ging na een blikseminslag op 23 juni 1980 geheel in vlammen op. De huidige banken komen uit de Eben Haëzerkerk te Tiel (ca. 1920). Inmiddels hebben de banken plaatsgemaakt voor stoelen, zodat de kerk flexibel in te richten is. De zeventiende-eeuwse kansel is afkomstig uit de Broederenkerk in Zutphen. Het oude orgel bleef behouden, de orgelkas is verloren gegaan en bij de restauratie vervangen door een eenvoudige nieuwe.

360º panoramafoto
Bekijk het exterieur en interieur van de St.-Lambertuskerk in Kerk-Avezaath op de 360º panoramafoto.

Restauraties

Na de vergroting en verhoging van de kerk rond 1640 werd het schip afgebroken en herbouwd in 1861 door J. van der Toom. In 1968 kreeg architect W. Stooker te Utrecht opdracht voor het maken van een restauratieplan, dat in hetzelfde jaar werd overgenomen door het bureau van dr. ir. C.L. Temminck Groll te Utrecht. In de periode 1970-1981 werd eerst een noodherstel en later een volledige restauratie uitgevoerd onder leiding van architectenbureau Temminck Groll Van Vliet, met goedkeuring van de Rijksdienst voor Monumentenzorg. De restauratie werd uitgevoerd door de firma Woudenberg te Ameide. Deze restauratie is in 1982 afgerond.

Overdracht aan de SOGK en restauratie
In 1999 werd de St.-Lambertuskerk overgedragen aan de SOGK. De toen dringend nodige onderhoudsbeurt werd onder leiding van architectenbureau Lakerveld uitgevoerd door de firma Van Woudenberg Ameide. Door de vochtigheid van de muren van het koor kon het binnenschilderwerk niet meteen worden uitgevoerd, maar de dorpsgemeenschap kon de kerk op 6 oktober 2001 weer in gebruik nemen. Enkele plaatselijke bedrijven sponsoren de Plaatselijke Commissie, die daardoor in staat is het dagelijkse klein onderhoud uit te voeren. Zo werd een nieuwe buitenlamp geplaatst en het terrein van nieuw grind voorzien.

Bronnen

Meta A. Prins-Schimmel, W.A. Mazzola en C.L. Temminck Groll, De Hervormde Kerk te Kerk-Avezaath. Stichting Oude Gelderse Kerken. Zutphen, Walburg Pers, 1981/1982

Adres van de kerk:Daver 15, 4012 BA Kerk-Avezaath
Openingstijden:De eerste zondag van de maanden mei t/m augustus van 13.30 tot 16.00 uur
Erediensten:Eens per twee weken, op zondag om 10.00 uur
Dominee:Mw. ds. E. Hagen
Contactpersoon:Dhr. D. Grendel, tel. (0344) 68 16 63, e-mail d.grendel@planet.nl
Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php?title=Kerk-Avezaath,_Daver_17_-_Lambertus
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen