Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Dorpskerk of Petrus-en-Pauluskerk, Hoog-Keppel

Hart van het dorp Hoog-Keppel

Ligging

De Petrus-en-Pauluskerk of Dorpskerk ligt aan de wijd ingerichte Burg. Van Panhuysbrink en vormt daarmee het hart van het dorp. De kerk is omgeven door een pittoreske, eeuwenoude begraafplaats.

Gebruik

De Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel is de vorige eigenaar van de kerk. Na de recente overdracht aan de SOGK is deze kerkelijke gemeente de belangrijkste huurder van het gebouw. De Dorpskerk blijft dan ook beschikbaar voor de gebruikelijke kerk-, rouw- en trouwdiensten. Daarnaast organiseert de Plaatselijke Commissie van de SOGK samen met KeppelCultuur allerlei activiteiten en evenementen op cultureel, sociaal en maatschappelijk niveau.

Concert Barokensemble zeveN-Draads Dorpskerk Hoog-Keppel[06-07-2014]
Foto © KeppelCultuur

Geschiedenis

De plek waar nu de kerk staat - op het hoogste punt in de wijde omgeving - is vermoedelijk de oorspronkelijke nederzetting Keppel met de burcht, een tijnshof en een kapel. De oudste vermelding van de kerk is een akte van 9 augustus 1310. Daar staat dat Wolter van Keppel een nieuw altaar schonk, dat in de kapel van Keppel werd opgericht ter ere van Maria. Dit betekent dat de stichting van de kerk terug zou kunnen gaan tot de elfde, misschien tiende eeuw.

In 1392 kreeg de parochie van Olden Keppel van bisschop Floris uit Utrecht toestemming om de kapel te vervangen door een echte kerk, mits die gewijd zou worden aan de heiligen Petrus en Paulus. Dat gebeurde al spoedig daarna en aldus werd het huidige kerkgebouw opgericht.

Met de tufsteen die vrijkwam met de sloop van de kapel, werd de toren gebouwd in romaanse stijl en met nieuwe bakstenen werd de kerk in de vorm van een driebeukige pseudobasiliek opgetrokken in gotische stijl.

Hoog-Keppel

Zijbeuken verwijderd
Hoe de onttakeling van het kerkgebouw daarna is verlopen, is niet nauwkeurig na te gaan. Het is bekend dat men rond 1740 de noordbeuk en later die eeuw de zuidbeuk van de kerk sloopte. Door de sloop van de beuken zijn de grafkelders van de van Pallandts en de van Schuylenburchs buiten de kerk komen te liggen.

Later is achter de preekstoel nog een muur gebouwd om koor en schip van de kerk te scheiden. Het is nu een eenbeukige kerk met driezijdig gesloten koor. Over de veranderingen in het interieur van de kerk is van de 16de tot de 19de eeuw weinig opgetekend.

De kerk werd in 2012 overgedragen aan de SOGK.

Exterieur en interieur

De Petrus-en-Pauluskerk is een 15de-eeuwse laatgotische pseudo-basiliek, oorspronkelijk met zijbeuken. De romaanse toren stamt uit de 12de eeuw en heeft twee geledingen met een ingesnoerde spits. Het benedendeel is van tufsteen en heeft een romaanse ingang tot alleen de toren.

SOGK_slideshow2a

Door allerlei overige verbouwingen en aanpassingen oogt de kerk uitwendig wat ‘verminkt’. Maar dat dwingt ook weer respect af voor de ingrijpende gebeurtenissen die de kerk heeft ondergaan. In de noord- en zuidmuur kunt u de dichtgemetselde pijlerarcaden nog zien, die vroeger de lage zijbeuken verbonden met het middenschip. In de vulmuren van de wijde bogen zitten nu vensters met gietijzeren harnassen. Aan de buitenkant van de Dorpskerk ziet u nog de vierkante pijlers met geprofileerde kraagstenen waarop vroeger de gewelven van de zijbeuken ontsprongen.

Witgepleisterd interieur
Het gepleisterde interieur met zijn stucplafond (vermoedelijk aangebracht in 1815) vormt een zaalkerk van de toren tot de wand die de koorsluiting afscheidt. De kerk herbergt twee 16de-eeuwse grafzerken.

De eikenhouten preekstoel is achtkantig, met toogpanelen en Jonische hoekpilasters, naar de stijl te oordelen tweede helft van de 17de eeuw. Het orgel, gebouwd door ‘Matijs van Deventer Orgelmaeker tot Nimegen’, is een geschenk uit 1740 van Baron van Pallandt van Keppel.

360º panoramafoto van de Dorpskerk
Bekijk het exterieur en interieur van de Dorpskerk in Hoog-Keppel op de 360º panoramafoto.

Restauraties

In de periode 2004-2012 is restauratief onderhoud gepleegd. In 2011 is de kerk geheel gerestaureerd. De houten gebinten van de kap zijn deels vernieuwd, het stucwerk van de kerkzaal is gerestaureerd, de consistorie (het vroegere koor) is in de oude staat teruggebracht, het hele interieur is geverfd en gesausd, het metselwerk buitenom is waar nodig aangepakt en opnieuw gevoegd en er zijn nieuwe afdekplaten op de steunberen aangebracht.

Adres van de kerk:Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA Hoog-Keppel
Openingstijden:(Nog) geen vrije openingstijden, bezichtiging op verzoek
Erediensten:Eens per twee weken, op zondag om 10.00 uur
Dominee:Ds. D. Engelage
Contactpersoon:T. Koele, e-mail dorpskerkhoogkeppel@gmail.com
Website:www.dorpskerkhoogkeppel.nl
Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php?title=Hoog-Keppel,_Burgemeester_Panhuysbrink_11_-_Petrus_en_Paulus
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen