Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Oude Calixtuskerk, Groenlo

Multifunctioneel middelpunt van Groenlo

Ligging

Het oude vestingstadje Groenlo is nog voorzien van bastions en een omwalling naar het oud-Nederlandse stelsel. De gracht met het ravelijn nog intact. Het stadje kreeg in 1277 stadsrechten. Middenin staat de Oude Calixtuskerk. De stad Groenlo is gelegen aan de N18 en goed bereikbaar met openbaar vervoer, trein en bus.

Groenlo

Gebruik

In de Oude Calixtuskerk is een tweedeling gemaakt tussen het koor en het schip. Het koor is de thuisbasis van de Protestantse gemeente en dient als kerkelijk centrum voor de erediensten en nevenactiviteiten. Door middel van een glazen wand is het koor gescheiden van het schip met de twee zijbeuken.

Ruimte voor een groter publiek
Deze ruimte van 600 m2 is geschikt voor verschillende soorten activiteiten en evenementen, zoals concerten, voorstellingen, exposities, symposia, lezingen en presentaties voor een groter publiek. De specifieke karakteristieke uitstraling van deze ruimte maakt uw activiteit of evenement extra bijzonder en sfeervol.

In de Oude Calixtus kunnen ook huwelijks- en begrafenisdiensten van alle gezindten kerk worden gehouden. Daarnaast vormt de kerk het toneel voor de multimediashow De Slag om Grolle: een voorstelling die de belegering en verovering in 1627 van de oude vestingstad Grol in beeld brengt.

Calixtus

Geschiedenis

In 785 ging de Saksische vorst Widukind over tot het christendom. Dat maakte de weg vrij voor de vanuit Münster opererende Liudger om het gebied van de nederzetting ‘Grunloh’ te kerstenen. Vermoedelijk is er toen al een kerkje gebouwd op de plaats van een heidens heiligdom. In 1016 werd Groenlo de hoofdkerk van de wijde omgeving en in die tijd moet er een stenen kerkje zijn gebouwd.

In de middeleeuwen beleefde Groenlo een periode van welstand en in 1234 werd de Calixtuskerk opnieuw in tufsteen opgetrokken. In 1371 werd de kerk verrijkt met een toren. Eind vijftiende eeuw is het geheel in gotische stijl verbouwd en uitgebreid tot de kerk zoals zij er nu uitziet.

Katholicisme nooit helemaal verdwenen
Na de verovering van Groenlo in 1627 door Frederik Hendrik ging de Calixtuskerk over naar de reformatie. Maar het ‘oude geloof’ is door de inspanningen van de Duitse kloostergemeenschap Zwillbrock nooit helemaal verdwenen. De gemeente Groenlo liet in 1699 nog welwillend een pastoor toe, die kerk hield in het ‘pannenhuys’ even buiten de stad. Voor de katholieken werd in 1748 binnen de grachtengordel de Nieuwe Calixtuskerk gebouwd.

De spitse toren van de Oude Calixtuskerk, zoals Jan de Beijer die in 1744 nog tekende, brandde in 1836 af. Daarvoor kwam in de plaats de huidige lantaarnvormige bekroning. In 1978 werd de kerk overgedragen aan de SOGK.

Exterieur en interieur

De Oude Calixtus is een gotische kerk met toren uit 1371, voorzien van een lantaarnvormige bekroning uit de negentiende eeuw. De Romaanse doopvont dateert nog uit de tijd van het tufstenen kerkje van 1234.

Restauraties

Tijdens de restauratie in 1952/1953, waarbij nog resten zijn gevonden van een oude heidense offerplaats, is een betonnen vloer aangelegd in de toren, die niet bepaald paste bij het middeleeuwse karakter van het bouwwerk. In het najaar van 2000 is deze vloer vervangen door een laag van reusachtige eiken balken.

Oude Calixtuskerk werd multifunctioneel centrum
Eind 2005 werd begonnen met een omvangrijke restauratie en revitalisatie van de Oude Calixtuskerk. Op 7 december 2007 vond de feestelijke opening plaats van deze prachtig gerestaureerde kerk, die nu als multifunctioneel middelpunt van Groenlo een belangrijke plaats inneemt.

Bronnen

Jan Baggen, 'Beeld van een kerk'. In: Deventer Dagblad Combinatie, 1992, p. 68 en 84
K. Boeder, 'Monumentennieuws'. In: Bulletin Stichting Oude Gelderse Kerken, jrg. 27, voorjaar 2001, p. 29

Adres van de kerk:Mattelierstraat 5, 7141 BP Groenlo (bezoekadres, geen postadres)
Postadres:Lievelderstraat 32, 7141 BL Groenlo
Openingstijden:Tijdens voorstellingen van De Slag om Grolle, zie voor tijden: http://www.oudecalixtus.nl/multimedia/tijden.php. Voor groepen groter dan 10 personen kunt u een afspraak maken buiten de reguliere openingstijden
Erediensten:Elke zondag om 10.00 uur
Dominee:mw. ds. R. Willems-Joosten
Contactpersoon:B.T.M. Verheij, tel. (0544) 46 20 32, e-mail btmverheij@gmail.com
H. Hofstede, e-mail h.hofstede@hetnet.nl
Website:www.oudecalixtus.nl
Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php?title=Groenlo,_Mattelierstraat_5_-_Oude_Calixtuskerk
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen