Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Sint-Joriskerk, Drempt

Eeuwenoude kerk in Oude IJssel-streek

Ligging

In de bocht van de rijksweg van Doesburg naar Doetinchem, twee kilometer ten oosten van Doesburg, ligt de oude kerk van Drempt, aan het einde van een oude Hessenweg, die over de heuvels langs de Oude IJssel tot ver in Duitsland te volgen is. Drempt behoort tot de burgerlijke gemeente Bronckhorst.

Gebruik

De kerk is overdag vrij toegankelijk voor bezichtiging op aanvraag. Het gebouw is in gebruik bij de Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Na de recente overdracht aan de SOGK is deze kerkelijke gemeente de belangrijkste huurder van het gebouw, dat beschikbaar blijft voor de gebruikelijke kerk- rouw- en trouwdiensten (zie kader). Daarnaast zullen in de toekomst ook andere, passende activiteiten worden ontwikkeld.

Voor-Drempt

Geschiedenis

Drempt werd in 731 gesticht door Karel de Grote. De kerk van Drempt werd in datzelfde jaar nog gebouwd. Volgens de overlevering zijn de beeldjes in de zuidmuur van de toren van Karel de Grote en zijn vrouw. Maar waarschijnlijk stellen ze Sint Ludger en de Heilige Catharina voor. De beeldjes dateren hoogstwaarschijnlijk uit de twaalfde eeuw.

Houten kapel
In 1067 wordt de kerk voor het eerst in de archieven genoemd. Voordien heeft er een, vermoedelijk houten, kapel gestaan. De verbrandingsresten daarvan zijn op de fundering van ijzeroer gevonden.

Exterieur en interieur

De romaanse toren uit de twaalfde eeuw werd in de veertiende eeuw verhoogd. De tufstenen toren is rijk versierd met lisenen en boogfriezen. Het bakstenen, gotische koor met netgewelf stamt uit de vijftiende eeuw. Het vroege zestiende -eeuwse schip werd in de negentiende eeuw gesloopt omdat het op instorten stond. Het is herbouwd in neogotische stijl. Dit neogotische schip werd tijdens de restauratie van 1961-1963 weer afgebroken en herbouwd in de huidige, pseudobasilikale (driebeukige) vorm.

Beeldhouwwerk van Eduard van Kuilenburg
In de kerk bevindt zich beeldhouwwerk van Eduard van Kuilenburg, gemaakt in 1954. In de zuidelijke kapel vindt men de symbolen voor de vier evangelisten; in de noordelijke kapel vier doopsymbolen. In de zijgangen, gaande van toren naar koor eerst links en rechts de zeven hoofdzonden en vervolgens de zeven werken van barmhartigheid. Boven de kansel staat een duiveltje, boven het doopvont een engeltje. Daartussen in acht beeldjes de twaalf artikelen van het geloof.

Wandtapijten van Gunhild Kristensen
Ter verbetering van de akoestiek zijn tien wandtapijten opgehangen. De tapijten zijn twee meter breed en drie meter lang. Ze zijn ontworpen door Gunhild Kristensen en in huisvlijt geknoopt in de Noorse ryetechniek door de Dremptse bevolking. Aan de noordwand: de morgenster, de distel, het kruis, de palmtak en de wijnstok. Aan de zuidzijde: de mosterdplant, het geknakte riet, de zon der gerechtigheid, de fontein des levens en de korenaren. De nagalm is teruggebracht van zes tot drie seconden.

Het orgel is oorspronkelijk afkomstig uit de Eusebiuskerk in Arnhem en heeft een fraaie orgelkas uit 1777. Het wapen van de schenker, vermeld op de tekst onder het orgel, bekroont het geheel.

Panoramafoto's van de Sint-Joriskerk
Bekijk het exterieur en interieur van de eeuwenoude Sint-Joriskerk in Drempt op de 360º panoramafoto.

Restauraties

In de periode 1937-1939 is de toren gerestaureerd door architect N. de Wolf uit Doesburg. De kerk zelf onderging tussen 1947 en 1958 een restauratie door architect B.T. Boeyenga uit Amsterdam. Die laatste restauraties werd voltooid in 1959 door ir. H.J.L. Ovink uit Doetinchem, met medewerking van de Rijksdienst voor Monumentenzorg, uitgevoerd onder leiding van A. Schellevis, Veenendaal en J. Bosvelt, Drempt.

In 1964 werd het orgel onder advies van Johannes Legene gerestaureerd door de firma G. van Leeuwen & Zoon in Leiderdorp. Ook het houtsnijwerk werd toen hersteld door de Gebr. Daniels uit Arnhem.

De kerk werd in 2012 overgedragen aan de SOGK. In datzelfde jaar vond een dringend noodzakelijke restauratie van de toren plaats.

Adres van de kerk:Kerkstraat 1, 6996 AE Drempt
Openingstijden:Op aanvraag
Erediensten:Eens per twee weken, op zondag om 10.00 uur
Predikant:Ds. D. Engelage, tel. (0313) 47 23 64, e-mail dominee@kerkdrempel.nl
Contactpersoon:Mw. G. Dikker, tel. (0313) 47 53 45, e-mail jd.dikker@gmail.com
Website:stjoriskerkdrempt.nl
Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php?title=Drempt,_Kerkstraat_1_-_Georgius
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen