Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Sint Lambertuskerk, Buren

Sint Lambertuskerk

Ligging

De Sint Lambertuskerk ligt aan de Markt bij de Peperstraat in het midden van het stadje Buren.

De Sint Lambertuskerk in Buren in vogelvlucht
Foto © Cees Hoogteyling

Gebruik

U kunt de Sint Lambertuskerk bezoeken van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 uur t/m 16.00 uur in de periode april-september. Muziek in Buren organiseert zo'n vijf keer per jaar schitterende concerten bij kaarslicht in de historische kerk. U kunt het monument ook zelf huren om er een concert of andere activiteit te organiseren. Dat kan op elke dag van de week, behalve op zondagmorgen, want dan komt de Protestantse Gemeente Buren bijeen in de Sint Lambertuskerk. Wilt u meer weten over het huren van deze kerk? Neem dan contact op met de Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Gelderse Kerken in Buren.

Panoramafoto

Bekijk het interieur en exterieur van de Sint Lambertuskerk in Buren op deze 360° foto!

Geschiedenis

De geschiedenis van de Sint Lambertuskerk gaat terug tot het jaar 1395. In dat jaar is de kapel die de Heer van Buren in 1367 had laten bouwen, tot parochiekerk verheven. De gelovigen in Buren kregen toen toestemming van de bisschop om een zelfstandige parochie te vormen.

Willem van Oranje trouwde in Sint Lambertuskerk
Willem van Oranje trouwde op 8 juli 1551 in deze kerk met zijn eerste vrouw Anna van Buren. Hun dochter, Maria van Buren, is in 1616 begraven in de tombe onder het koor. Zij heeft het weeshuis in Buren gesticht.

Zonlicht op het grafmonument van de Oranjes in het koor van de Sint-Lambertuskerk in Buren
Foto © Carel van Gestel (2007)

Rijksmonument
De kerk en toren zijn in 1971 aangewezen als rijksmonument (nr. 11329). In 2014 droeg de Protestantse Gemeente Buren de Sint Lambertuskerk over aan de Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK).

Exterieur en interieur

De Sint Lambertuskerk is in oorsprong een eenbeukige kapel uit het derde kwart van de 14e eeuw. De kerk is waarschijnlijk in het eerste kwart van de 15e eeuw met zijbeuken uitgebreid. Omstreeks of na het midden van de 15e eeuw verrees het hoofdkoor. De noordbeuk had aanvankelijk een noorderzijkoor dat in de 16e eeuw gebouwd is. Dit koor is in 1733 afgebroken.

Het koor, het middenschip en de noorderzijbeuk hebben houten tongewelven. Dat wil zeggen dat de gewelven een halve cilinder vormen. De zuidbeuk heeft een kwarttongewelf en is dus de helft kleiner. Een plattegrond uit 1763 noemt de zuidbeuk dan ook “d'oude klijne kerk”. De middenbeuk wordt op de plattegrond “d' oude kerk” genoemd en de noordelijke beuk “de nieuwe kerk”.

Uitzicht op Sint-Lambertuskerk in Buren in 2009
Foto © Kees de Jongh (2009)

Veertiende-eeuwse toren
De toren bestaat uit een vierkant benedendeel van baksteen dat kort na 1395 is gebouwd. Het benedendeel wordt verlevendigd door eenvoudige spaarvelden. In de 16e eeuw verrees tegen aan de westzijde van het onderste deel van de toren een veelhoekige traptoren.

Bovenbouw toren uit de Renaissance
Het onderste deel van de achtkantige bovenbouw dateert van omstreeks 1540. Het is een ontwerp in renaissancestijl van de Italiaanse architect Alessandro Pasqualini. Het heeft Toskaanse halfzuiltjes en geprofileerde natuurstenen galmgaten met rondbogen op imposten.

Het tweede en derde achtkant zijn gemaakt van baksteen en hout. Ze zijn ontworpen door Pieter Post en voltooid in 1665. In 1575 was de oude bovenbouw namelijk afgebrand.

Orgel
Het orgel is in 1852 gemaakt door de Utrechtse orgelbouwer van Duitse afkomst Christian Gottlieb Friedrich Witte.

Restauraties
De Sint Lambertuskerk is in de periode 1973 tot 1980 gerestaureerd. De kerktoren werd in 1990 gerestaureerd. Het orgel is in 1980 gerestaureerd door S.F. Blank.
Bronnen
  • Kees de Jongh / Marjan Witteveen, ‘Nieuwe aanwinst: De Sint Lambertuskerk in Buren’, in: Venster, jaargang 13, 2015, nummer 1.
  • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Reformatorisch Dagblad (10 juli 1976).
Adres van de kerk:Markt 4, 4116 BE Buren
Openingstijden:Van dinsdag t/m zaterdag van 13.30 uur t/m 16.00 uur in de periode april/september.
Erediensten:Elke zondagmorgen om 10.00.
predikant:Leon de Borst
Secretaris en kerkverhuur:J.M. (Ans) Achterkamp, Secretaris Plaatselijke Commissie (PC) en kerkverhuur, tel. 0344-576698 of 06-46329236, e-mail kerkverhuurburen@upcmail.nl
Website:www.hervormdegemeenteburen.nl/
Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php/Buren,_Markt_4_-_Lambertus
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen