Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Kapel Bronkhorst, Bronkhorst

Schilderachtige kapel in kleinste stadje van Nederland

Ligging

De kapel ligt aan de Kapelstraat in Bronkhorst, het kleinste stadje van Nederland, dat sinds 1482 stadsrechten bezit. Bronkhorst ligt aan de uiterwaarden van de IJssel. Het Bronkhorsterveer brengt u over de rivier. Van hieruit kunt u via Brummen naar de Veluwe. Op slechts 12 kilometer van afstand ligt de oude Hanzestad Zutphen.

Gebruik

In de kapel vinden regelmatig culturele activiteiten plaats. Ook is de kapel een gewilde trouwlocatie. Van april tot en met oktober is er wekelijks een expositie.

Kapel Bronkhorst

Geschiedenis

De kapel wordt voor het eerst genoemd in een akte van 24 april 1344. Gijsbrecht van Bronckhorst, de vijfde Heer van die naam, en zijn echtgenote Catharina van Leefdeal, wijdden de kapel aan de Heilige Maagd Maria en Sint Maarten. In de akte is sprake van een ‘opnieuw gestichte kapel’, waaruit blijkt dat het kapelletje al een voorganger moet hebben gehad op of nabij het kasteel Bronckhorst.

De pastoor van de parochie Steenderen gaf in 1360 toestemming tot de bouw van een grotere kapel onder voorwaarde dat de rechten van de parochiekerk zouden worden gehandhaafd. In 1633 woedde een stadsbrand in Bronkhorst. De kapel werd beschadigd en in 1636 hersteld.

Kapel wordt pakhuis en schoollokaal
In de 18de eeuw raakte het kapelletje in verval. Er werd niet meer ‘gekerkt’ en het is zelfs even gebruikt als pakhuis. In 1843 verbouwde men het gebouwtje tot school, omdat het schooltje van Derk Hendrik Seesink aan zijn woonhuis (Uilenhoek 1) te klein was geworden voor zijn vijftig leerlingen.

Dominee A.M. Nortier pleitte in 1954 de school weer opnieuw te gebruiken voor godsdienstoefeningen. Dankzij dr. J.H. van Heek en mr. A. Staring van de Wildenborgh in Vorden, de toenmalige burgemeester en wethouder, kwamen fondsen vrij voor de restauratie. Architect Heineman en aannemer Gerrit Hulshof voerden deze restauratie in 1962 en volgende jaren uit op basis van een oude tekening van Jan de Beyer uit 1742. De kapel is in 2011 overgedragen aan de SOGK.

Exterieur en interieur

Het is een eenbeukig bakstenen kerkje vermoedelijk uit 1344, met een driezijdige sluiting, steunberen en een gedrukt spitsboogvenster. Aan de westzijde bevindt zich een uitbouw die als toegangsportaal dienst doet. Waarschijnlijk is het schip in steen overwelfd geweest en was aan de noordzijde een zijbeuk aanwezig.

De kap en het klokkentorentje zijn gebouwd na de stadsbrand van 1633. In de dakruiter bevindt zich een klok (1658) van een anonieme gieter met een diameter van 45 centimeter.

In de kapel bevinden zich niet alleen een achttiende-eeuws kabinetorgel, maar ook wapenborden van Joost, graaf van Limburg Stirum, heer van Bronkhorst, Wisch en Borculo (1583-1621) en zijn echtgenote Maria, gravin van Holstein-Schauwenburg-Sternenberg. Ook de vlag van de schutterij is er te zien en oude wapenschilden uit de gildetijd.

360º panoramafoto van de Kapel Bronkhorst
Bekijk het exterieur en interieur van de kapel in Bronckhorst op de 360º panoramafoto.

Restauraties

Na een ingrijpende restauratie in 1962 heeft de kapel, die tot 1960 zeer verwaarloosd was, zijn oorspronkelijke uiterlijk weer teruggekregen.

Adres van de kerk:Kapelstraat 2, 7226 LL Bronkhorst
Openingstijden:Tijdens de exposities van april tot en met oktober van 10.00 tot 18.00 uur.
Contactpersoon:H. Klompenhouwer, e-mail H.Klompenhouwer@kpnmail.nl
Website:www.trouwkapelbronkhorst.nl
Reliwiki:www.reliwiki.nl/index.php?title=Bronkhorst,_Kapelstraat_-_PKN_Hervormd
Bezoek (auto):Klik hier om uw route te plannen