Toon menu
Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Postadres

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Suggesties en vragen m.b.t. website:
webredactie@oudegeldersekerken.nl

Redactie Venster:
venster@oudegeldersekerken.nl

Bankrekening:
NL19 RABO 0165821116
t.n.v. Stichting Oude Gelderse Kerken, Arnhem


BIC code: RABONL2U

Perscontacten

Neem voor persvragen, fotomateriaal en/of interviews s.v.p. telefonisch of per e-mail contact op met de afdeling PR en communicatie:

T (026) 35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl

Bezoekadres

Kasteel Zijpendaal
Zijpendaalseweg 44
6814 CL Arnhem

Wilt u meer van ons weten?