Colofon/disclaimer

Concept en content: Stichting Oude Gelderse Kerken / Nico Peek (secretaris)
Vormgeving: Henk-Jan Panneman grafisch ontwerp
Tekstredactie: Tekstbureau KVO
Realisatie: VTHP Webdesign
Redactie (tekstueel en beeld): Stichting Oude Gelderse Kerken

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK) wil met deze website een correct en actueel beeld van haar werkzaamheden geven. SOGK kan echter geen garantie bieden inzake de juistheid of de volledigheid, of het bijgewerkt zijn van de informatie die op dit systeem werd geraadpleegd of die via dit systeem werd uitgewisseld. SOGK is in het bijzonder niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van de inhoud van deze website? Neem dan s.v.p. via post, telefoon of e-mail contact met ons op:

Stichting Oude Gelderse Kerken

Postbus 7005
6801 HA Arnhem
T 026-35 52 555
E info@oudegeldersekerken.nl